• Có hai sức mạnh mang đến sự yên ổn: pháp luật và đạo đức - Geothe (Đức).
  • Chỗ kết thúc của pháp luật là nơi bắt đầu của chuyên chế - Peter (Anh).
  • Pháp luật là vị quan tòa không biết nói, và quan tòa là pháp luật biết nói - Jiayerwene (Pháp).
  • Cuộc đời đã ngắn ngủi như vậy mà chúng ta vẫn rút ngắn nó thêm khi bất cẩn lãng phí thời gian - Victor Hugo
  • Nếu không có người xấu thì sẽ chẳng có luật sư tốt - Charles Dickens
  • Luật pháp là mạng nhện mà ruồi lớn thì bay qua còn ruồi con thì mắc kẹt - Balzac
  •  
  •