Trang Chủ >> Dịch Vụ
Pháp lý có yếu tố nước ngoài
Vấn đề pháp lý liên quan đến yếu tố nước ngoài ngày càng phát sinh phổ biến trong xã hội, thấy được tiềm năng đó Luật Lê Hoàng từ khi mới thành lập dành sự quan tâm lớn trong lĩnh vực này. 
Trên thực tế chúng tôi đã hỗ trợ và thực hiện rất nhiều hồ sơ liên quan đến pháp lý có yếu tố nước ngoài và đã đạt được một số thành tựu nhất định.
Cụ thể dịch vụ của chúng tôi gồm:
- Tư vấn và hỗ trợ thực hiện làm hộ chiếu, gia hạn visa cho khách hàng
- Tư vấn, hỗ trợ làm thẻ lao động, thẻ thường trú, tạm trú cho người nước ngoài
- Tư vấn, hỗ trợ các trường hợp xin visa đi nước ngoài
- Tư vấn hỗ trợ thực hiện các dịch vụ kết hôn, ly hôn có yếu tố nước ngoài
- Tư vấn hỗ trợ thực hiên các dịch vụ nhập quốc tịch, thôi quốc tịch, giữ quốc tịch và trở lại quốc tịch Việt Nam
- Tư vấn và hỗ trợ thực hiện dịch vụ nhận cha/mẹ cho con, nhận con cho cha/mẹ
- Các dịch vụ tư vấn khác có yếu tố nước ngoài.
Các bài viết khác