Trang Chủ >> Dịch Vụ
Thành lập và giải thể Doanh nghiệp
Với hoạt động tư vấn pháp luật doanh nghiệp, Công ty Luật Lê Hoàng mong muốn góp một phần công sức cho sự thành công của Quý khách hàng ngay từ lúc thành lập doanh nghiệp đến suốt chặng đường hoạt động. Công ty chúng tôi cam kết mang đến cho Quý khách hàng những tiện ích tốt nhất, những giải pháp tối ưu về pháp luật doanh nghiệp, bao gồm:
1. Tư vấn thành lập doanh nghiệp:
   - Lựa chọn hình thức doanh nghiệp phù hợp điều kiện cụ thể của từng khách hàng;
   - Lựa chọn ngành nghề kinh doanh, các vấn đề có liên quan vốn, trụ sở, chứng chỉ hành nghề,…;
   - Cơ cấu tổ chức, các quy định có liên quan đến điều kiện và cách thức bổ nhiệm một số thành viên trong doanh nghiệp;
   - Lập hồ sơ và tiến hành các thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền (đăng ký thành lập tại Phòng Đăng ký kinh doanh, các thủ tục liên quan cấp mã số thuế, con dấu, tài khoản ngân hàng…);
  - Một số hoạt động khác có liên quan.
2. Tư vấn hoạt động doanh nghiệp:
  - Cung cấp hoặc tư vấn soạn thảo điều lệ doanh nghiệp, hợp đồng, các quy trình, biểu mẫu, quyết định bổ nhiệm nhân sự, uỷ quỵền… Cung cấp miễn phí các VBQPPL của Trung ương và địa phương liên quan hoạt động kinh doanh thương mại;
  - Giải quyết tranh chấp trong nội bộ doanh nghiệp hoặc giữa doanh nghiệp với đối tác, khách hàng (đại diện tố tụng);
  - Các vấn đề khác liên quan như: Tài chính, thuế, sỡ hữu trí tuệ, xuất nhập khẩu,…
3. Tư vấn thay đổi, chấm dứt hoạt động doanh nghiệp:
 - Các vấn đề liên quan bổ sung, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và tiến hành thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền theo yêu cầu của khách hàng;
 - Các hình thức tổ chức lại (Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp); Giải thể phá sản doanh nghiệp (cách thức tiến hành các cuộc họp, hình thức và nội dung các quyết định, thông báo giải thể, phá sản; Các thủ tục khác liên quan đóng mã số thuế, tài khoản ngân hàng, trả giấy đăng ký kinh doanh, huỷ con dấu…).
Các bài viết khác