Trang Chủ >> Quản tài viên » Liên hệ
Thông tin liên hệ
Quản tài viên.MPM.Ls. Lê Hoàng Nhí
Điện thoại: 0918 299 064 – 0901 099 064
Email: quantaivienlehoangdelta@gmail.com – lehoangnhi11@gmail.com
Địa chỉ: 202 Trần Phú, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
STK: 1000014555 – Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội – Chi nhánh Cần Thơ (SHB) www.lehoanglaw.com.vn